Dr KRZYSZTOF MARTOWICZ

nauczyciel języków obcych i tłumacz; absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego (tytuł magisterski ze specjalizacją w nauczaniu języków obcych i literaturze); tytuł doktorski uzyskał na Wydziale Języków Nowożytnych Uniwersytetu w St Andrews.

Pracuje jako nauczyciel języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego od 2002 roku. Organizuje i prowadzi kursy dla firm, instytucji i uczniów indywidualnych. Posiada również spore doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego i polskiego na poziomie uniwersyteckim – pracował jako lektor na Uniwersytecie w St Andrews, a od 2006 roku jest również zatrudniony na Uniwersytecie Edynburskim.

Jest członkiem kilku prestiżowych towarzystw naukowych: Slavic Linguistics Society, American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz współzałożycielem i sekretarzem Stowarzyszenia Promocji Języka Polskiego Zagranicą (Association for the Promotion of Polish Language Abroad).

W tej chwili zajmuje się również przygotowywaniem autorskich materiałów do nauczania języka polskiego i rosyjskiego dla anglojęzycznych uczniów.